Kart kan installeres til GPSen via Basecamp. Da kan en velge hvilket område av kartet som skal overføres til GPSen, slik at en kan begrense størrelsen kartet tar på GPSen.

Start med å installer Basecamp og MapInstaller. Last ned Basecamp her og MapInstall for Windows og Mac. Installer så Kartmannen programmet, last det ned her. Følg så veilederen der og installer ønsket kart til Basecamp. Åpne så Basecamp og se at kartet er installert der. Start så MapInstall og følg veiledningen der for å installere kartet til GPSen.